• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 6/2567 สัญญาจ้างบุคลากรปฏิบัติงานภายใต้โครงการ “ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่าในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ระดับสากล WAZA และ SEAZA” ประจำปี 2567 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 4/2567 สัญญาจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานบำรุงเลี้ยงสัตว์ และ ดูแลสถานที่เลี้ยงสัตว์ของโครงการเสือลายเมฆ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 3/2567 สัญญาจ้างปฏิบัติงานติดตามบำรุงเลี้ยงนกกระสาคอขาว ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ. บุรีรัมย์ ปี 2567 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 1/2567 สัญญาจะซื้อจะขายอาหารสัตว์ ประเภทที่ 1 (กล้วยน้ำว้า) ประจำปีงบประมาณ 2567 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 2/2567 สัญญาจ้างปรับปรุงกรงนกตะกรุมโครงการอนุรักษ์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวฯ 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญาเลขที่ 33/2566 สัญญาดำเนินการ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ร้าน Safe Zone Cafe อาหารและเครื่องดื่ม บริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 06/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 32/2566 สัญญาซื้อขายสัตว์ 06/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 31/2566 สัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 06/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 30/2566 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ประเภทที่ 5 (หญ้าสด) 06/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 29/2566 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ประเภทที่ 4 (วัตถุดิบอาหารสัตว์และอาหารสำเร็จรูป) 06/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 28/2566 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ ประเภทที่ 3 (เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์) 06/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 1/2565 สัญญาซื้อขายตู้แช่แข็ง -40 องศาเซลเซียส 15/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 27/2566 สัญญาจ้างปรับปรุงพื้นที่รองรับสมเสร็จมลายูเพื่อป้องกันการเกิดปัญหาเลือดชิด ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 26/2566 สัญญาจ้างปรังปรุงคอกกักพร้อมแคร่ไม้สองชั้นภายในส่วนแสดงชิมแปนซี และการใช้งบประมาณโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 25/2566 สัญญาให้ดำเนินการพัฒนาและบริหารพื้นที่กลุ่มอาคารบริการนักท่องเที่ยว ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 02/08/2023