• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 12/2567 สัญญาจ้างปฏิบัติงาน (ชั่วคราว) การติดตามนิเวศวิทยาและชีววิทยานกกาฮัง ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ประจำปี 2567 07/02/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 11/2567 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณระยะเวลา 3 เดือน ประเภท 3 เนื้อสัตว์และผลิตภัณฑ์จากสัตว์ 07/02/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 10/2567 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณระยะเวลา 3 เดือน ประเภท 2 ผักและผลไม้ 07/02/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 9/2567 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณระยะเวลา 3 เดือน ประเภท 1 กล้วยน้ำว้า 07/02/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 8/2567 สัญญาเช่าเครื่องถ่ายเอกสารและเครื่องพิมพ์เอกสาร ระยเวลา 10 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2567 07/02/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 7/2567 สัญญาให้ดำเนินการ บริหารศูนย์อาหารและเครื่องดื่ม ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 07/02/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 6/2567 สัญญาจ้างบุคลากรปฏิบัติงานภายใต้โครงการ “ส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่าในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพื่อรักษามาตรฐานการจัดการสวัสดิภาพสัตว์ระดับสากล WAZA และ SEAZA” ประจำปี 2567 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 4/2567 สัญญาจ้างบุคลากรช่วยปฏิบัติงานบำรุงเลี้ยงสัตว์ และ ดูแลสถานที่เลี้ยงสัตว์ของโครงการเสือลายเมฆ ฯ ประจำปีงบประมาณ 2567 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 3/2567 สัญญาจ้างปฏิบัติงานติดตามบำรุงเลี้ยงนกกระสาคอขาว ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ. บุรีรัมย์ ปี 2567 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 1/2567 สัญญาจะซื้อจะขายอาหารสัตว์ ประเภทที่ 1 (กล้วยน้ำว้า) ประจำปีงบประมาณ 2567 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาที่ 2/2567 สัญญาจ้างปรับปรุงกรงนกตะกรุมโครงการอนุรักษ์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวฯ 03/11/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญาเลขที่ 33/2566 สัญญาดำเนินการ ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ร้าน Safe Zone Cafe อาหารและเครื่องดื่ม บริเวณสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 06/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 32/2566 สัญญาซื้อขายสัตว์ 06/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 31/2566 สัญญาเช่าพื้นที่ติดตั้งป้ายโฆษณาสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 06/10/2023

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาเลขที่ 30/2566 สัญญาจะซื้อจะขายแบบราคาคงที่ไม่จำกัดปริมาณ อาหารสัตว์ประเภทที่ 5 (หญ้าสด) 06/10/2023