• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ราคากลางงานปรับปรุงส่วนแสดงสัตว์กลุ่มเลียงผาเพื่อสวัสดิภาพสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2567 11/04/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ราคากลางงานปรับปรุงภูมิทัศน์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าและกิจกรรมสันทนาการ ปีงบประมาณ 2567 11/04/2024

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ราคากลางเรื่องจ้างก่อสร้างห้องสุขา ๒ จุด 02/12/2022

 • ราคากลาง ปรับปรุงและพัฒนาส่วนแสดงกรงนกใหญ่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ปีงบประมาณ 2566 12/11/2022

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลาง อาหารสัตว์ปีงบประมาณ 2564 (ประเภทที่ 5 หญ้าสด) 15/02/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลาง ประกวดราคาเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอส์ (e-bidding) 02/02/2021

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลาง เตรื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงชนิดดิจิตอล ๖ หัวตรวจสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 30/09/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลางจ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบผลิตน้ำประปา ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว 24/03/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ราคากลาง รถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสอบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือ กำลีงเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย 1 คัน 04/03/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลางก่อสร้างพัฒนาจุดแรกรับนักท่องเที่ยว (Welcome Center) 26/02/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ ประจำปีงบประมาณ 2563 18/02/2020

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ราคากลาง แบบ บก.06 เครื่องพิมพ์สติ๊กเกอร์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 26/12/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ราคากลาง แบบ บก.06 รถพยาบาลสัตว์ (รถตู้) ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๒,๔๐๐ ซีซี พร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 26/12/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลางรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 6,000 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 170 กิโลวัตต์ แบบกระบะเทท้าย สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 คัน 20/11/2019

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลาง อาหารสำหรับนักเรียนที่เข้าร่วมแผนงานนำนักเรียนเข้าศึกษาเรียนรู้ในสวนสัตว์ 13/11/2019