บริการเช่ารถไฟฟ้า

บริการ รถไฟฟ้า ชมธรรมชาติและสวนสัตว์ สัมผัสอากาศบริสุทธิ์ เย็นสบาย ขับเคลื่อนด้วยพลังงานไฟฟ้า ไร้มลพิษ ช่วยอนุรักษ์โลก ในราคาที่คุณสามารถ

- 4 ที่นั่ง 500 บาท ต่อ 2 ชั่วโมงแรก
**ค่าประกันอุบัติเหตุ 50 บาท**
กรณีใช้บริการเกินจาก 2 ชั่วโมง
20 นาที เพิ่ม 45 บาท / 30 นาที เพิ่ม 90 บาท
40 นาที เพิ่ม 135 บาท / 50 นาที เพิ่ม 180 บาท
60 นาที เพิ่ม 200 บาท เศษนาทีนับเป็น 10 นาที

- 6 ที่นั่ง 700 บาท ต่อ 2 ชั่วโมงแรก 
**ค่าประกันอุบัติเหตุ 50 บาท**
กรณีใช้บริการเกินจาก 2 ชั่วโมง
20 นาที เพิ่ม 60 บาท / 30 นาที เพิ่ม 120 บาท
40 นาที เพิ่ม 180 บาท / 50 นาที เพิ่ม 240 บาท
60 นาที เพิ่ม 300 บาท เศษนาทีนับเป็น 10 นาที

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน