ขยายเวลาวันหมดอายุ บัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์

ขยายเวลาวันหมดอายุ บัตรสมาชิกสโมสรผู้รักสวนสัตว์- บัตรสมาชิกที่หมดอายุระหว่างวันที่ 1 ม.ค. - 31 ต.ค. 2564 ขยายเวลาหมดอายุไปจนถึงวันที่ 30 เมษายน 2565- บัตรสมาชิกที่หมดอายุระหว่างวันที่ 1 พ.ย. 2564 - 30 ก.ย. 2566 ขยายเวลาหมดอายุออกไปอีก 6 เดือน นับตั้งแต่วันที่บัตรหมดอายุพิเศษ!! สำหรับท่านใดสนใจซื้อบัตรสโมสรประเภทครอบครัว 2ปี 2000 บาท ซื้อออนไลน์ได้ที่ : Facebook สวนสัตว์เปิดเขาเขียว