องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย เปิดตัวโครงการนำนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ จ.บุรีรัมย์

      วันนี้ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ นายวุฒิชัย พิรุณสุนทร ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จังหวัดบุรีรัมย์ พร้อมด้วยนายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และหัวหน้าส่วนราชการ ตลอดจนผู้นำท้องถิ่น บริษัทเอกชน รวมถึงโรงเรียนในจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกันเปิดตัว "โครงการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ และการติดตามภายหลังการปล่อยฯ เพื่อการอนุรักษ์” ภายในงานมีนิทรรศการให้ความรู้เรื่องนกกระสาคอขาว และกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร ที่ส่งเสริมการสร้างองค์ความรู้ ความตระหนักในการอนุรักษ์นกกระสาคอขาว ที่มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์อย่างยิ่งของประเทศไทย โดยมี 6 ฐาน ประกอบด้วย ฐานบ้านของฉันที่ดงใหญ่ ฐานนกกระสาสู่ฟ้าเมืองไทยฐานนกกระสาของฉัน ฐานปากท้องต้องรู้ ฐานไข่คืนรัง ฐานส่ายสะโพกโบนบิน มีโรงเรียนเข้าร่วมกิจกรรม 4 โรงเรียน จำนวน 83 คน ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์ ภายใต้แนวคิด "มุ่งมั่น ตั้งใจ ส่งนกกระสาคอขาว สู่ฟ้าเมือง ไทย"

     นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียวกล่าวว่า จากการที่สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่า และพันธุ์พืช และหน่วยงานพันธมิตร ได้ดำเนินการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ จำนวน ๑๔ ตัว ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จังหวัดบุรีรัมย์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) ที่ผ่านมา ซึ่งจากผลการศึกษาเบื้องต้น ณ ปัจจุบันเป็นที่น่ายินดีที่พบว่านกกระสาคอขาวที่ทำการทดลองปล่อยในชุดแรกนั้น บางส่วนยังคงมีการแพร่กระจายอยู่ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ พื้นที่กักเก็บน้ำธรรมชาติ เขื่อน และพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้านโดยรอบในอำเภอโนนดินแดงและใกล้เคียง จึงถือเป็นวาระสำคัญที่เยาวชนและประชาชนทั่วไปจะได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร มีความตระหนักถึงความสำคัญและการมีส่วนร่วมในการช่วยกันอนุรักษ์นกกระสาคอขาวที่เป็นหนึ่งในนกกระสาชนิดพันธุ์หายากของไทยนี้ให้สามารถคงอยู่คู่กับจังหวัดบุรีรัมย์ ดังเช่น นกกระเรียนสายพันธุ์ไทย ให้เป็นมรดกของประชาชนชาวบุรีรัมย์และของชาติไทยสืบต่อไป.

     ในการนี้ทางโครงการฯ จะมีแผนการศึกษาวิจัยในระยะยาวไม่น้อยกว่า ๔ ปีข้างหน้า และจะทำการปล่อยนกกระสาคอขาวเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ ๑๐) อย่างต่อเนื่องต่อไป.

ฝากกดติดตาม
Intragram: khaokheow.zoo
Line: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
Facebook: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo
Twitter: kkopzoo
TikTok: @ kkopenzoo