ส่วนแสดงฮิปโปโปเตมัส 360 องศา

ชมบ้านใหม่ ของฮิปโปโปเตมัส ซึ่งเป็นสัตว์บกขนาดใหญ่ เป็นอันดับ 3 ของโลก จำนวน 3 ตัว เป็นเพศเมีย 2 ตัว ชื่อหญิง อายุ 23 ปี, ปีใหม่ อายุ 7 ปี.และ เพศผู้ ชื่อ ผอม อายุ 10 ปี เข้าพื้นที่ส่วนแสดงใหม่ บนเนื้อที่กว่า 2 ไร่ หรือ ประมาณ 3,200 ตร.ม. ที่มีลักษณะเป็นบึงน้ำขนาดใหญ่ มีลำธารและที่พักอาบแดด กลางแจ้ง ที่หลบร่มเงาต้นไม้ มีเส้นทางเพื่อให้นักท่องเที่ยว เดินชม เล่นระดับ โดดเด่นรับกับธรรมชาติที่สวยงาม เป็นส่วนเลี้ยงสัตว์ที่มีการจัดการที่ดีเยี่ยมแห่งหนึ่งของสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เพราะนอกจากจะชมได้โดยรอบ 360 องศาแล้ว ยังเป็นพื้นที่ชุ่มน้ำ ที่เหมือนธรรมชาติมากที่สุด โดยมีแนวคิดที่ต้องการให้สัตว์ในส่วนเลี้ยง สามารถใช้ชีวิต และขยายพันธุ์ได้เองโดยธรรมชาติ ซึ่ง จำนวนฮิปโปโปเตมัส ของ องค์การสวนสัตว์ รวมทั้งหมด 20 ตัว มีให้เห็นในสวนสัตว์ต่างๆ ทั้ง กรุงเทพ เชียงใหม่ สงขลา นครราชสีมา ขอนแก่นและเตรียมพร้อมที่จะนำไปไว้ ที่ สวนสัตว์อุบลราชธานี อีกด้วย

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน