พฤติกรรมตื่นตัวของสัตว์ในส่วนแสดง เมื่อได้ทดลองรสชาติอาหารสุดแปลก ?

     งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้ทำกิจกรรมตามแผนงาน ในการเสริมอาหารที่หลากหลาย ให้แก่สัตว์ป่าในสวนสัตว์ ทันทีที่เจ้าหน้าที่เริ่มกิจกรรม สัตว์เกือบทุกชนิดตอบสนองอย่างรวดเร็ว โดยการจ้องมอง ดมกลิ่น สัมผัส และกินเป็นอาหารในที่สุด

 • ลิงอุรังอุตัง Orangutan ( กุ๊กกิ๊ก ) นั่งดูดดื่มกับก้อนหวานเย็น ที่เต็มไปด้วยเมล็ดธัญพืช
 • วัวแดง Banteng หนึ่งในสัตว์ป่าที่มีรายชื่อใน พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 กำลังเคี้ยวกินใบมะกอกป่า รสชาติออกเปรี้ยว
 • ฮิปโปโปเตมัส Hippopotamus ปกติแล้วอาหารประจำวันคือ หญ้าสด เป็นหลัก แต่ครั้งนี้ได้ลองชิมรสชาติของ ผักกะเฉด ที่ผู้คนนิยมนำมาประกอบอาหาร
 • กระทิง Gaur แสดงพฤติกรรมตื่นตัว และคล้ายกับชื่นชอบ ในรสชาติของใบมะกอกป่า
 • หมูป่า Common Wild Pig จุดงาน สวนกวาง ได้รับการเสริมต้นกล้วยป่าสับ จำนวนกว่า 10 ต้น โดยแยกให้หลากหลายจุด ด้านในส่วนแสดง
 • เม่นใหญ่แผงคอยาว Malayan porcupine เป็นสัตว์ฟัแทะ จึงใช้ฟันที่แข็งแรงกัดแทะกิ่งไม้สด พร้อมใบไม้ ซึ่งถือว่าเป็นผู้ช่วยย่อยสลายในธรรมชาติ เพราะมีพฤติกรรมกัดแทะเศษไม้ ซากพืช รากไม้ และบางครั้งยังรวมถึงซากสัตว์ด้วย
 • หงส์ดำ Black swan มีพฤติกรรมหากินสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ รวมถึงพืช เมล็ดพืช เป็นอาหาร ครั้งนี้จึงเสริม ผักกะเฉด ลอยน้ำในส่วนแสดงกรงนกใหญ่
 • หงส์ดำ Black swan มีพฤติกรรมหากินสัตว์น้ำชนิดต่าง ๆ รวมถึงพืช เมล็ดพืช เป็นอาหาร ครั้งนี้จึงเสริม แหนน้ำสีเขียว ลอยน้ำในส่วนแสดงกรงนกใหญ่
 • มะขามป้อม ผลไม้ป่ามากสรรพคุณ เตรียมนำไปเสริมให้กับนกชนิดต่าง ๆ
 • นกเงือกสีน้ำตาล Tickell's brown hornbill พยายามค้นหาลูกมะขามป้อม ที่ติดมากับกิ่งไม้
 • นกกะตั้วดำ Black cockatoo ให้ความสนใจกับ กิ่งของต้นมะขามป้อมสด กัดแทะจนขาด
 • นกเลิฟเบิร์ด Lovebird ปีนป่าย และไต่ไปมา บนกิ่งของมะขามป้อมสด
 • นกหว้า Great argus มีพฤติกรรมหากินเมล็ดพืช ผลไม้ที่หล่นตามพื้นดิน แมลงและตัวหนอน จึงได้เสริมเมล็ดถั่วเหลือง บนพื้นดินให้คุ้ยเขี่ยกินอาหาร ที่แปลกใหม่ในครั้งนี้
 • หวานเย็น ที่อัดแน่นเต็มไปด้วยเมล็ดธัญพืช
 • การทำหวานเย็นให้มีหลากหลายขนาด เพื่อให้เพมาะสมกับสัตว์แต่ละชนิด
 • ชะนีแก้มขาว White-cheeked gibbon ได้รับหวานเย็นช่วยคลายร้อนในช่วงบ่ายของวัน
 • ลิงเสน Stump-tailed macaque กัดก้อนหวานเย็นนานไปหน่อย !