โชว์ช้างว่ายน้ำ

โชว์ช้างว่ายน้ำ เพิ่มเพื่อน

รอบการแสดง

วันธรรมดา

วันหยุด

รอบแรก 11.00 น. 11.00 น.
รอบสอง 14.30 น. 12.30 น.
รอบสาม - 14.30 น.

*เวลาการโชว์อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

  • วันธรรมดา จันทร์ - ศุกร์
  • วันหยุด เสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์