หุบเสือป่า

สัตว์ป่าตระกูลแมว มีขนาดต่างๆ กัน ตั้งแต่ขนาดเล็ก ไปจนถึงขนาดใหญ่ โดยเฉพาะเสือโคร่งนั้น ถือเป็นผู้ล่าเหยื่อในระบบนิเวศน์วิทยาสัตว์ป่าตระกูลแมวป่านี้ ปัจจุบันพบว่าทั่วโลกมีอยู่ประมาณ 48 ชนิด และสถานภาพของสัตว์ป่าตระกูลนี้ได้รับการคุกคามด้วยวิธีการต่างๆ อันเนื่องมาจากการขยายตัวของประชากรมนุษย์ทำให้ถิ่นอาศัยถูกทำลายอย่างต่อเนื่องมาเป็นเวลาหลายทศวรรษ ถิ่นอาศัยตามธรรมชาตินั้นถูกแบ่งแยกไม่เหมาะสมต่อการดำรงชีพ เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

จากการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญการเพาะเลี้ยง เพื่อการอนุรักษ์ (CBSG – Conservation Breeding Specialist Group) ของสมาพันธ์การอนุรักษ์ทรัพยากร-ธรรมชาติ (IUCN-International Union of Conservation for Nature) ที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เมื่อเดือน กรกฎาคม 2538 มีการวิเคราะห์ปัญหาและกำหนดแนวทางเพื่อการอนุรักษ์ เสือโคร่งอินโดจีน (INDOCHINESE TIGER – Patheratigriscorbetti) ร่วมกันในกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจาก 16 ประเทศทั่วโลก พบว่าการทำลายถิ่นอาศัยและความเชื่อสรรพคุณการเป็นยารักษาโรคตามตำราแพทย์จีนโบราณ ตลอดจนวิธีการป้องกันปราบปรามการค้าสัตว์ตระกูลเสือ

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน