กรงนกใหญ่

ด้วยพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ ได้เสด็จมาเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดกรงนกใหญ่เมื่อวันที่ 29 กรกฎาคม 2526 เพื่อให้เป็นสถานที่รวบรวมพันธุ์นกของไทยและต่างประเทศไว้ให้ประชาชนได้มาเที่ยวชมและศึกษาหาความรู้ ภายในพื้นที่ 5 ไร่ของกรงนกใหญ่ เป็นลักษณะของการจัดแสดงสัตว์แบบสวนสัตว์เปิด ที่ได้มีการจัดสภาพแวดล้อมอย่างเป็นธรรมชาติด้วยการจัดภูมิทัศน์ ตกแต่งน้ำตก ลำธารและสระน้ำ พร้อมปลูกพันธุ์ไม้นานาพันธุ์ พร้อมด้วยการจัดแสดงนกจำนวนกว่า 80 ชนิด ทั้งนกเป็ดน้ำ นกกระสา ไก่ฟ้า นกยาง นกกินแมลง นกที่มีเสียงไพเราะ รวมทั้งสัตว์เลื้อยคลานและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก อาทิเช่น เต่าภูเขาและกระจง

กรงนกใหญ่มีเส้นทางเดินชมธรรมชาติที่ทอดผ่านลำธารแมกไม้ใหญ่น้อยที่ร่มรื่น ความยาว 800 เมตร จัดเป็นส่วนแสดงนำขนาดใหญ่ที่สมบูรณ์แบบที่มีการจัดการดูแลเลี้ยงสัตว์โดยเจ้าหน้าที่ที่ชำนาญการด้านปักษีวิทยา ซึ่งนอกจากจะเอื้ออำนวยให้สัตว์มีชีวิตอย่างเป็นสุขแล้ว ยังมีความพร้อมต่อการขยายพันธุ์ของสัตว์ได้เป็นอย่างดี

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน