เปิดงานธงฟ้าราคาประหยัด สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี

วันที่ 1 พ.ค. 2567 เวลา 10.30 น. นายธวัชชัย ศรีทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ร่วมต้อนรับนายปัญญา บุณชวน ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยกระทรวงพาณิชย์ ที่มาเป็นประธานเปิดงานธงฟ้าราคาประหยัด โดยมีนายกฤษฏ์ เพ็ญสุภา ผู้ช่วยเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นายอุดม ศรีสมทรง รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายณรงวิทย์ ชดช้อย ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว และหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมพิธีเปิดณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี

กระทรวงพาณิชย์ ได้นำนโยบายของรัฐบาลในการช่วยลดภาระค่าครองชีพมาขับเคลื่อนและสนับสนุนการดำเนินกิจกรรมในงานวันแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2567 ขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มแรงงานซึ่งถือว่าเป็นกำลังสำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศให้เจริญก้าวหน้า โดยจัดงานธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ ลานจอดรถสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี และได้รับความร่วมมือ

จากผู้ประกอบการ ห้างสรรพสินค้า กลุ่มเกษตรกร ผู้ผลิตรายกลางและรายย่อย (SMEs) วิสาหกิจชุมชน เครือข่ายรุ่นใหม่ YEC และเครือข่ายเกษตรกรรุ่นใหม่ Youth Smart Farmer (YSF) รวมทั้ง ผู้ประกอบการจังหวัดชลบุรีและจังหวัดใกล้เคียง นำสินค้าอุปโภคบริโภคมาจำหน่ายรวม 10 หมวด กว่า 500 รายการ ลดสูงสุด 60% อาทิ บะหมี่กึ่งสำเร็จรูป ปลากระป๋อง ซอสปรุงรส น้ำยาซักผ้า ของใช้ประจำวัน เครื่องแต่งกาย เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องครัว อุปกรณ์ช่าง สินค้าชุมชน เป็นต้น

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจำหน่ายสินค้าไฮไลท์ และสินค้าผลไม้ที่เชื่อมโยงจากกลุ่มเกษตรกร ในราคาพิเศษทุกวัน อาทิ ไข่ไก่เบอร์ M แผงละ 95 บาท น้ำตาลทราย กิโลกรัมละ 22 บาท น้ำมันพืชปาล์ม ขวดละ 40 บาท ข้าวหอมมะลิ 100% (5 กก.) ถุงละ 150 บาท หมูเนื้อแดง กิโลกรัมละ 90 บาท ไก่น่องสะโพก กิโลกรัมละ 60 บาท มะนาว ลูกละ 3 บาท มะม่วงน้ำดอกไม้ กิโลกรัมละ 40 บาท และมะนาวผงถุงละ 20 บาท "ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชน จ.ชลบุรี และจังหวัดใกล้เคียง มาเลือกซื้อสินค้าราคาประหยัด โดยมีสินค้าที่จำเป็นต่อการครองชีพครบถ้วน ทั้งของกินของใช้ และผักผลไม้ตามฤดูกาลจากเกษตรกร ในงานธงฟ้าราคาประหยัด จังหวัดชลบุรี ระหว่างวันที่ 1 – 3 พฤษภาคม 2567 ณ ลานจอดรถสวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี