สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เล่นใหญ่!! เจ้าหน้าที่จัดเต็มชุดมาสคอต "เสือโคร่ง" ซักซ้อมแผนรับมือสัตว์หลุด เตรียมพร้อมหากเกิดสถานการณ์จริง สร้างความมั่นใจให้นักท่องเที่ยว

เมื่อวันที่ (10 สิงหาคม 2566 ) สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ชลบุรี ได้จัดการซักซ้อมแผนรับมือสัตว์หลุด เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการด้านต่างๆ หากมีสถานะการณ์จริงเกิดขึ้น รวมทั้งมาตรการในการควบคุมสถานการณ์กรณีฉุกเฉินที่มีสัตว์หลุดออกจากส่วนจัดแสดง และแนวทางปฏิบัติในเหตุการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งเป็นการทดสอบกระบวนการประสานงานไปยังฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องให้รวดเร็ว และถูกต้อง ทั้งนี้ทีมสัตวแพทย์ และเจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ประจำสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้จำลองสถานการณ์เหตุฉุกเฉินในกรณี "เสือโคร่งอินโดจีน" หลุดออกจากภายในส่วนจัดแสดงหุบเสือป่า โดยให้เจ้าหน้าที่แต่งชุดมาสคอตเสือโคร่ง หลุดออกมาจากส่วนจัดแสดง หลังจากนั้นได้มีการรายงานตามสายบังคับบัญชา ทางทีมสัตวแพทย์และเจ้าหน้าที่ ได้ทำการควบคุมพื้นที่ เพื่อให้เสือโคร่งอินโดจีนกลับเข้าไปยังส่วนจัดแสดงดังเดิม

นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า ในการดำเนินการซักซ้อมแผนรับมือสัตว์หลุด ประจำปีงบประมาณ 2566 มีวัตถุประสงค์ เพื่อป้องกันการบาดเจ็บหรือสูญเสียชีวิตจากเหตุสัตว์หลุดออกจากส่วนจัดแสดง และเพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจในเรื่องด้านความปลอดภัยของพนักงานดูแลสัตว์ และนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาท่องเที่ยวชมสัตว์ ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว