ดำเนินการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ ระยะที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ หลังการปล่อยนกกระเรียนไทย

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่าและพันธุ์พืช หน่วยงานพันธมิตร รวมถึงหน่วยงานราชการในจังหวัดบุรีรัมย์ ดำเนินการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ ระยะที่ 2 ส่งเสริมการอนุรักษ์และความหลากหลายทางชีวภาพ หลังการปล่อยนกกระเรียนไทย จนขยายพันธุ์เองได้ มั่นใจแหล่งชุ่มน้ำจังหวัดบุรีรัมย์ เหมาะสำหรับการใช้ชีวิตอยู่ของนกกระสาใกล้สูญพันธุ์ขั้นวิกฤติชนิดนี้

วันที่ 5 ส.ค.66 ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ. บุรีรัมย์ นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ ร่วมกับนายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว นายธนะชน เคนสิงห์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์นครราชสีมา นายสมส่วน รักสัตย์ หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ พร้อมด้วยคณะเจ้าหน้าที่จากสวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์นครราชสีมา เจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ บริษัทแปซิฟิคเฮลล์แคร์ จำกัด (มหาชน) โรงพยาบาลสัตว์พรีเมียร์ องค์กร Save our Souls Bird and Turtle มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และหน่วยงานราชการของจังหวัดบุรีรัมย์ ได้ร่วมกันเปิดงาน "โครงการปล่อยนกกระสาคอขาวคืนสู่ธรรมชาติ ระยะที่ 2" เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและเฉลิมพระชนมพรรษา เนื่องในวโรกาส 12 สิงหาคม พ.ศ.2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง "พระมารดาแห่งการคุ้มครองความหลากหลายทางชีวภาพ” และ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2566 วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามา พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

ซึ่งการดำเนินกิจกรรมการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาว คืนสู่ธรรมชาติระยะที่ 2 นี้ ถือเป็นการดำเนินงานต่อเนื่องภายใต้โครงการวิจัย "การศึกษาติดตามนิเวศวิทยาและชีววิทยา นกกระสาคอขาว ภายหลังการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ ในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าดงใหญ่ จ.บุรีรัมย์" หลังพบว่า การทดลองปล่อยนกกระสาคอขาว คืนสู่ธรรมชาติ ระยะที่ 1 จำนวน 14 ตัว ตั้งแต่เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม 2564 พบนกกระสาคอขาว ยังคงสามารถอาศัยอยู่ได้ในธรรมชาติ มีการจับคู่ ทำรัง วางไข่

นายสิงหชัย ผ่องบุรุษ รองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ กล่าวว่า จังหวัดบุรีรัมย์ ได้มีการทดลองปล่อยนกกระสาคอขาวมาแล้วก่อนหน้านี้จำนวน 14 ตัว ยังพบว่ายังใช้ชีวิตตามปกติ ครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งที่ 2 มีการปล่อยเพิ่มเติม อีก จำนวน 5 ตัว

รองผู้ว่าฯกล่าวด้วยว่า ที่ผ่านมาจังหวัดบุรีรัมย์ ประสบความสำเร็จในการปล่อยนกกระเรียนพันธุ์ไทยมาแล้ว ปัจจุบันมีชาวบ้านพบเห็นและอาศัยอยู่กับชาวบ้านได้สามารถวางไข่ตามทุ่งนาของชาวบ้าน กลายเป็นความผูกพันซึ่งกันและกัน ชาวบ้านทุกคนทราบกันดีว่า”จะไม่ไปรบกวน” จึงอยากจะฝากถึงชาวจังหวัดบุรีรัมย์ หรือจังหวัดใกล้เคียง หากพบนกกระสาคอขาว ให้ช่วยกันดูแลเพราะถือเป็นนกหายากใกล้สูญพันธุ์ เพื่อให้ลูกหลานไว้ศึกษาต่อไป