สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว"

วันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๓.๐๐น. นายเทวินทร์ รัตนะวงศะวัต ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยว่า สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญประโยชน์ ร่วมแรงร่วมใจพัฒนาพื้นที่ภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวเพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส "วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จ พระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว" ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ ในหลวงรัชกาลที่ ๑๐ โดยพนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ร่วมกันบำรุงรักษา กำจัดวัชพืช พรวนดิน ใส่ปุ๋ย รดน้ำต้นไม้ และทำความสะอาดพื้นที่ทั้งในและนอกอาคาร เพื่อให้พื้นที่สวยงาม พร้อมให้บริการแก่ผู้เข้ามาใช้บริการภายในสวนสัตว์ เพื่อเป็นการแสดงถึงพลังน้ำใจ เสริมสร้างความสามัคคีและความเสียสละในหมู่คณะ ตลอดจนสืบสานพระราชปณิธานตามโครงการจิตอาสา "เราทำความดีเพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์” และเพื่อเป็นการแสดงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้