สวนสัตว์เปิดเขาเขียว "พาช้างเดินเล่น"

สวนสัตว์เปิดเขาเขียว "พาช้างเดินเล่น"

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ให้ความสำคัญกับหลักสวัสดิภาพสัตว์เพื่อให้สัตว์มีสุขภาพกายและใจที่ดีสอดคล้องกับมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์ ระดับสากล ตามหลัก (Five Domains) ที่ทั่วโลกยอมรับ ทั้งนี้ ได้มอบนโยบายให้กับผู้อำนวยการสวนสัตว์ทุกแห่งขององค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ดำเนินการให้เป็นตามมาตรฐานสวัสดิภาพสัตว์อย่างครบถ้วน

โดยที่ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวให้จัดทำแผนการส่งเสริมพฤติกรรมให้กับสัตว์ทุกชนิด โดยเฉพาะสัตว์ขนาดใหญ่ เช่น "ช้าง”เป็นสัตว์ขนาดใหญ่มีประวัติศาสตร์ร่วมกับคนไทยมายาวนานยิ่งจำเป็นต้องดูแลอย่างดีเพื่อให้ประชาชนได้เข้าใจในพฤติกรรมและวิถีชีวิตของช้างกับคนไทย โดยทุกวัน ควาญช้างจะพาโขลงช้าง นำโดยพลายเปี๊ยก ช้างเพศผู้งายาว สวยสง่างาม นำขบวน ช้างเชือกอื่นๆ เดินออกกำลังกายรอบสวนสัตว์ในช่วงเช้าทุกวัน ควาญช้างจะสลับนำช้างออกเดินซึ่งมุ่งเน้นที่ช้างเพศผู้ นอกจากนั้นยังมีการพาไปเล่นน้ำอย่างสนุกสนาน อีกด้วย ส่วนในการจัดการสัตว์ชนิดอื่นๆ สวนสัตว์ได้เติมอุปกรณ์ส่งเสริมพฤติกรรมในส่วนแสดงและคอกกัก มีเป้าหมายในการส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์คือสัตว์ทุกชนิด ทุกตัว ในสวนสัตว์ต้องได้รับการส่งเสริมพฤติกรรมอย่างสม่ำเสมอ เช่น ลูกบอลกลม สำหรับ ฮิปโปโปเตมัส ที่นอนสปริง สำหรับ หมีควาย ถังสนุกสนาน สำหรับ แรดขาว และอื่นๆ อีกมากมาย

ผู้สนใจ รอชม ขบวนช้างออกกำลังกายได้ ที่บริเวณ ร้านกาแฟ ใกล้ๆ กับคอกช้าง ตั้งแต่เวลา 09.00-10.00 น. ได้ทุกวัน