" เราจะดูแลจนแก่เฒ่าไปด้วยกัน " ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพแม่มะลิ

" เราจะดูแลจนแก่เฒ่าไปด้วยกัน "
ร่วมสมทบทุนค่าใช้จ่ายในการดูแลสุขภาพแม่มะลิ ตลอดอายุขัย เป็นของขวัญพิเศษในโอกาสครบรอบ 57 ปี กับทางสวนสัตว์ได้
ที่บัญชี: กรุงไทยเลขที่: 208-0-74959-5
ชื่อบัญชี: โครงการกองทุนเลี้ยงสัตว์องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย (สวนสัตว์เปิดเขาเขียว)
เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายด้านเวชภัณฑ์อุปกรณ์แพทย์ อาหารเสริม และส่งเสริมคุณภาพชีวิตสัตว์ป่า