สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ฯเอกสารแนบ ดาวน์โหลด
สัญญาซื้อเครื่องเอ็กซเรย์แบบเคลื่อนที่ฯ click