ติดต่อเรา

ที่อยู่: 235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

0-3831-8444

0-3831-8400

admin@kkopenzoo.com

หากต้องการเข้าชมเป็นหมู่คณะกรุณาติดต่อล่วงหน้า

ติดต่อสอบถามได้ที่

(66) 0-3831-8444

(66) 0-3831-8400

เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ : CLICK HERE