กบศรพิษเหลืองดำ/Golfodulcean poison frog (Phyllobates vittatus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีสีสันสดใส ผิวปกคลุมด้วยลายด่างสีดำโดดเด่นที่ตัดกับสีฉูดฉาดคล้ายกับจะเป็นการเตือนศัตรูที่บุกรุก เป็นกบที่มีสีสันสวยงามแต่พิษของมันร้ายแรงมาก โดยพิษของกบลูกดอก 1 ตัว สามารถฆ่าคนได้ถึง 10 คนและฆ่าหนูได้ถึง 20,000 ตัว พิษของมันถูกนำมาใช้ในลูกดอกอาบยาพิษของพวกอินเดียแดง มันจึงถูกเรียกว่ากบลูกดอกพิษ มีลำตัวยาว 1-5 ซม. สีที่พบจะมีมากมายหลายสีเช่น สีดำ สีแดง, สีเหลือง, สีส้ม, ชมพู, สีเขียว, สีฟ้า ชอบอาศัยอยู่ตามพื้นดิน ตามกาบต้นสับปะรดสีในป่า กบในทวีปอมริกากลางและใต้มีจำนวนมากถึง 220 สปีชีส์ ในจำนวนนั้น 100 กว่าสปีชีส์คือกบลูกดอกพิษ

ถิ่นอาศัย :

กระจายพันธุ์อยู่ในทวีปอเมริกากลางและอเมริกาใต้เช่น ประเทศบราซิล, กายอานา, ชิลี อาศัยอยู่ตามป่าฝน

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ใกล้การสูญพันธุ์

อนุกรมวิธาน

CLASS : Amphibia

ORDER : Anura

FAMILY : Dendrobatidae

GENUS : Phyllobates

SPECIES : Golfodulcean Poison Frog (Phyllobates vittatus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560