งูหลามบอล/Ball Python (Python regius)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ลำตัวมีลักษณะอ้วน ส่วนหัวจะเล็กกว่าลำตัว สีเกล็ดส่วนใหญ่เป็นสีดำหรือน้ำตาลดำและมีกลุ่มเกล็ดสีน้ำตาลอ่อนที่มีรูปร่างแบบต่างๆ บริเวณด้านข้างและด้านบนลำตัว 15-20 กลุ่ม ด้านท้องสีเกล็ดเป็นสีขาวหรือน้ำตาลอ่อน

อาหาร :

อาหารหลักของงูหลามในธรรมชาติจะเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็ก เช่น หนู งูหลามบอลวัยเด็กที่ความยาวลำตัวน้อยกว่า 70 เซนติเมตร จะกินนกขนาดเล็ก ในสวนสัตว์สัตว์เหยื่อจะเป็นหนูหรือลูกไก่

พฤติกรรม :

เป็นงูที่ดำรงชีวิตบนพื้นดินเป็นหลัก บางช่วงเวลาจะพบในน้ำ หรือพงหญ้า ออกหาเหยื่อในเวลากลางคืน เป็นงูในกลุ่มงูหลามจะมีช่องสำหรับรับความร้อนที่บริเวณใกล้รูจมูกทั้งคู่ ภายในบรรจุเซลล์ที่ทำหน้าที่ตรวจจับความร้อน และภาพจากตาจะส่งสัญญาณไปแปรเป็นภาพในสมอง ทำให้งูมองเห็นคลื่นความร้อนที่แผ่ออกมาจากร่างกายเหยื่อได้

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อื่นๆ :

เป็นงูในกลุ่มงูหลามที่มีขนาดเล็กที่สุดในแอฟริกา เป็นสัตว์ป่าที่เป็นที่นิยมในการนำเลี้ยงตามบ้าน เนื่องจากมีขนาดเล็กและปรับตัวกับสภาพการเลี้ยงในบ้านได้ คำว่า Ball Python มาจากถ้างูชนิดอยู่ในสภาวะเครียดหรือกลัวจะขดตัวเป็นวงกลมคล้ายลูกบอล

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

ORDER : Squamata

FAMILY : Pythonidae

GENUS : Python

SPECIES : Ball Python (Python regius)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

เพศเมียจะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์เมื่อมีอายุ 3 ปีขึ้นไป ส่วนเพศผู้จะสามารถเริ่มผสมพันธ์เมื่อมีอายุย่างเข้าปีที่ 2 เป็นงูออกลูกเป็นไข่ โดยแม่งูออกไข่ครั้งละ 4 - 12 ฟองขึ้นอยู่กับอายุและขนาดลำตัวของแม่งู แม่งูหลามบอลจะขดตัวรอบไข่ และมีการสั่นกลามเนื้อเป็นช่วงๆ เพื่อให้ระดับของอุณหภูมิของไข่อยู่ในระดับคงที่ และในช่วงที่กกไข่เป็นเวลาสามเดือนแม่งูหลามบอลจะไม่กินอาหาร เมื่อลูกงูออกจากไข่จะสามารถล่าเหยื่อได้เลย

ขนาดและน้ำหนัก :

โดยเพศเมียจะมีขนาดลำตัวใหญ่กว่าเพศผู้ โดยความยาวของเพศเมียที่ 122 - 137 เซนติเมตร ส่วนเพศผู้ 90 - 107 เซนติเมตร ความยาวของลำตัวของงูหลามบอลมากที่สุดที่ 182 เซนติเมตร

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560