งูแสงอาทิตย์/Sunbeam Snake (Xenopeltis unicolor)

สิ่งที่น่าสนใจ :

งูแสงอาทิตย์จัดเป็นงูโบราณจากลักษณะที่ยังคงปอดทั้งสองข้างเอาไว้ซึ่งงู ทั่วไปจะเหลือปอดซ้ายเพียงข้างเดียวเพื่อความสะดวกในการเก็บปอดภายในลำตัว แคบ ๆ ยาว ๆ ด้วยสีตัวดำ ๆ ขัดกับชื่อแสงอาทิตย์ที่น่าจะมีสีแดงสดใสจนหลายคนข้องใจแต่ เมื่อตัวดำ ๆ นี้ต้องแสงสว่างอย่างแสงอาทิตย์มันกลับส่งแสงทะท้อนออกมาเป็นสี รุ้งคนก็ดันเข้าใจว่าเป็นพญานาคไปเสียอีกอย่างที่ลงเป็นข่าวหนังสือพิมพ์ อยู่บ่อยๆแต่นั่นแหละ สิ่งนั้นเป็นที่มาของชื่อแสงอาทิตย์นั่นเอง

อาหาร :

นก หนู กบ เขียด ลูกไก่ หรือแม้กระทั่งงูเห่าที่มีขนาดเล็กกว่า

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

อื่นๆ :

งูแสงอาทิตย์เป็นงูไม่มีพิษ หัวมีลักษณะแบน ตามีขนาดเล็ก เกล็ดแข็งแรงเป็นมันลื่นลำตัวตั้งแต่คอจรดโคนหางเป็นทรงกระบอกเสมอกันเป็น สิ่งที่บ่งบอกให้เราทราบว่ามัน เป็นงูที่ขุดอาศัยใต้ดินได้เป็นอย่างดีหากดินนั้นร่วนไม่เหนียวหรือแข็งแต่ บ่อยครั้งที่มันใช้บริการของหนูเข้าไปอยู่ในรูแล้วก็รวมร่างกับเจ้าของรู เป็นหนึ่งเดียวกัน สีที่ดำสนิทของมันก็บอกว่ามันเป็นงูที่ออกหากินเวลากลางคืนเป็นหลักเพื่อให้ ตัวมันกลืนไปกับความมืดส่วนท้องสีขาวนั้นผมก็ไม่ทราบเหตุผล แต่ที่รู้ๆคือมันใช้ชีวิตใต้ดินกับผิวดินดังนั้นมันเลยไม่จำเป็นต้องพลางตัว จากด้านท้องอ้อ..แต่เมื่อยามน้ำท่วมนี่มันก็สามารถขึ้นไปหลบภัยบนต้นไม้ได้ การล่า ใช้การซุ่มรอแล้วกัดหรือไล่กัด แล้วค่อยโอบรัดจนเหยื่อหมดแรงหรือตายแล้วค่อยกลืนกิน

อนุกรมวิธาน

CLASS : Reptilia

FAMILY : Xenopeltidae

SPECIES : Asian Sunbeam Snake (Xenopeltis unicolor)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สิ่งมีชีวิตที่มีความเสี่ยงต่ำต่อการสูญพันธุ์

วัยเจริญพันธุ์ :

ออกลูกโดยการวางไข่แล้วทิ้งไข่ไว้ตามใต้เศษใบไม้แห้งที่ชื้นๆเพื่ออาศัยความ ร้อนจากขบวนการย่อยสลายซากใบไม้เหล่านั้นในการบ่มฟักไข่ระยะเวลาเกือบสาม เดือนนั้นนานพอที่จะให้พัฒนาการของตัวอ่อนในไข่ เป็นตัวงูโดยสมบูรณ์เมื่อมันฟักออกมามันมีลักษณะแทบทุกอย่างเหมือนพ่อแม่ของ มันเว้นเพียงแต่ลูกงูนั้นจะมีลายขวั้นที่คอสีขาวๆแล้วค่อยจางลงไปเมื่อมันโต ขึ้น

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560