กระทิง/Gaur (Bos gaurus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

กระทิงมีรูปร่างคล้ายวัว ขนสั้นเกรียนเป็นมันสีดำหรือแกมน้ำตาล ขาสีขาวนวลคล้ายสวมถุงเท้า บริเวณหน้าผากมีหน้าโพธิ์สีเทาปนขาวหรือปนเหลือง สันกลางหลังสูง มีเขาทั้งตัวผู้และตัวเมีย เขาโค้ง โคนเขามีสีเหลือง ปลายเขาสีดำ ใต้ผิวหนังมีต่อมน้ำมันซึ่งน้ำมันมีกลิ่นฉุนเล็กน้อย

ถิ่นอาศัย :

พบในทวีปเอเชียแถบประเทศอินเดีย พม่า อินโดจีน มาเลเซียและไทย ในป่าเมืองไทยสามารถจำแนกได้ 2 สายพันธุ์ย่อย คือ Bos gaurus readei เป็นสายพันธุ์ที่พบทางป่าภาคตะวันตกเฉียงเหนือ ภาคเหนือและอีสาน อีกสายพันธุ์หนึ่งคือ Bos gaurus hubbachi พบทางภาคใต้และเทือกเขาตะนาวศรี

อาหาร :

กระทิงชอบกินดินโป่ง หญ้า หน่อไม้ ใบไม้อ่อน และผลไม้ป่าบางชนิดเป็นอาหาร

พฤติกรรม :

ชอบอาศัยอยู่ตามป่าดงดิบที่อยู่ห่างไกล ทั้งป่าทุ่งหญ้าและป่าภูเขา ตามปกติไม่ดุร้ายเว้นแต่ถูกทำร้ายหรืออยู่ในระหว่างฤดูผสมพันธุ์ ส่วนใหญ่มักอยู่รวมกันเป็นฝูง ฝูงหนึ่งประกอบด้วยตัวผู้ตัวเต็มวัยหนึ่งตัว นอกนั้นเป็นตัวเมียและวัยรุ่น ตัวผู้ที่เติบโตขึ้นอาจแยกออกไปตั้งฝูงของตัวเอง หรือถ้าเริ่มพ้นวัยหนุ่มก็อาจแยกไปเป็นกระทิงโทน แต่จะเข้ารวมฝูงเมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์

สถานภาพปัจจุบัน :

สิ่งมีชีวิตที่ถูกคุกคามเกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์ (Vulnerable species)

อื่นๆ :

องค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย โดยสำนักอนุรักษ์และวิจัย อยู่ระหว่างดำเนินโครงการวิจัย การประเมินผลกระทบความขัดแย้งของกระทิงและประชาชนโดยวิธีการทางนิเวศวิทยาและการสำรวจความคิดเห็นเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบเพื่อหาแนวทางการจัดการประชากรอย่างยั่งยืน

อนุกรมวิธาน

CLASS : Mammalia

ORDER : Cetartiodactyla

FAMILY : Bovidae

GENUS : Bos

SPECIES : Gaur (Bos gaurus)

สถานะภาพทางการอนุรักษ์ : สัตว์ป่าคุ้มครอง และ สิ่งมีชีวิตที่เกือบอยู่ในข่ายใกล้การสูญพันธุ์

อายุเฉลี่ย :

มีอายุยืน 25-30 ปี

วัยเจริญพันธุ์ :

กระทิงสามารถผสมพันธุ์ได้ตลอดปี ส่วนใหญ่จะผสมพันธุ์ในช่วงเดือนพฤศจิกายน-ธันวาคม ตัวเมียตั้งท้องนาน 9 เดือน ออกลูกครั้งละ 1 ตัว

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560