นกคาสโซวารี่/Southern Cassowary (Casuarius casuarius)

สิ่งที่น่าสนใจ :

ขาสั้น และแข็งแรง ขนทั่วทั้งตัวมีลักษณะคล้ายเส้นผมไม่เหมือนขนนกทั่ว ๆ ไป ซึ่งช่วยป้องกันดงหนามของไม้พุ่มต่าง ๆ นอกจากนี้ยังเป็นนกที่ไม่มีหางและปีกก็เล็กมาก บนหัวจะมีสันกระดูกดูเด่นสะดุดตา หัวและคอไม่มีขน หนังจะเป็นสีแดง ฟ้า ม่วง และเหลือง ขาจะมี 3 นิ้ว ซึ่งต่างจากนกกระจอกเทศที่มี 2 นิ้ว ทั้ง 2 เพศจะมีลักษณะเหมือนกัน คือขนเป็นสีดำทั่วทั้งตัว แต่ตัวเมียจะมีขนาดใหญ่กว่าตัวผู้เล็กน้อย

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศออสเตรเลีย อินโดนีเซีย และปาปัวนิวกินี บริเวณป่าสะวันนาที่อยู่ติดกัน ป่าชายเลน และสวนผลไม้

อาหาร :

อาหารส่วนใหญ่ของนกคาสโซวารี่คือพวกลูกไม้ ผลไม้ แต่อาจกินพืช แมลง และสัตว์เล็ก ๆ พวกมันสามารถวิ่งได้เร็วมากถึง 45 กิโลเมตร/ชั่วโมง นอกจากนั้นยังสามารถว่ายน้ำได้อีกด้วย

พฤติกรรม :

เป็นนกที่ขี้อาย ระมัดระวังตัวมาก ปกติจะอยู่ตามลำพัง

สถานภาพปัจจุบัน :

อยู่ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2018)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Struthioniformes

FAMILY : Casuariidae

GENUS : Casuarius

SPECIES : Southern Cassowary (Casuarius casuarius)

วัยเจริญพันธุ์ :

ในช่วงฤดูผสมพันธุ์จะอยู่เป็นคู่ หากินตอนเย็น ๆ หรือเช้ามืด แต่มันมักจะมีอารมณ์เสียง่าย และชอบต่อสูเวลาต่อสู้มันจะยกเท้าเข้าเตะทำให้ศัตรูเกิดแผลฉกรรจ์ได้จากเล็บที่นิ้วเท้า เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์ นกคาสโซวารี่จะทำรังอยู่บนพื้นดิน ขุดเป็นหลุมตื้น ๆ ปูรองด้วยใบไม้ ออกไข่ชุดละ 3 – 6 ฟอง ไข่มีสีเขียวเข้ม ตัวผู้จะเป็นผู้ฟักไข่ ใช้เวลาฟักไข่ประมาณ 49 – 56 วัน ลูกนกจะมีลำตัวลาย ๆ ตามยาว พ่อแม่นกจะช่วยกันเลี้ยงลูก

ขนาดและน้ำหนัก :

เป็นนกขนาดใหญ่ที่บินไม่ได้ มีความสูงประมาณ 100 เซนติเมตร น้ำหนักประมาณ 85 กิโลกรัม

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 11 เมษายน 2560