นกกระแตแต้แว๊ด/Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus)

สิ่งที่น่าสนใจ :

มีรูปร่างกระทัดรัด ขายาว นิ้วเท้ายาว ที่นิ้วมีหนังเชื่อมติดกันเหมือนเป็ด ทั้งตัวผู้และตัวเมียรูปร่างคล้ายกัน ตัวผู้ค่อนข้างใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อย หัว คอ และอกเป็นสีดำ ปากค่อนข้างยาว หูขาวและเหนียงแดง ก็มีสีและลายเหมือนดิน มองเห็นได้ยากมาก

ถิ่นอาศัย :

พบในประเทศบังคลาเทศ ภูฏาน กัมพูชา จีน อินเดีย อินโดนีเซีย สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน อิรัก อิสราเอล คูเวต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มาเลเซีย พม่า เนปาล โอมาน ปากีสถาน สิงคโปร์ ศรีลังกา สาธารณรัฐอาหรับซีเรีย ไทย เตอร์กิเย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเวียดนาม บริเวณน้ำจืดหรือน้ำกร่อย:แม่น้ำ โคลน ทุ่งหญ้า สระน้ำ พื้นที่เพาะปลูก

อาหาร :

นกกระแตแต้แว๊ดกินด้วง แมลง หอย หนอนและสัตว์น้ำที่มีเปลือกแข็ง

พฤติกรรม :

ชอบออกหากินกับนกน้ำชนิดอื่นเป็นฝูง ๆ วิ่งเก่งโดยเฉพาะในที่แฉะและมีน้ำ บินได้สูงแต่ไม่ชอบบินไกล ขณะบินชอบส่งเสียงร้อง "แต แต แว๊ด" และมักร้องตอนกลางคืน ขณะพระจันทร์เต็มดวงและตอนเช้ามืด

สถานภาพปัจจุบัน :

1. เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 2. เป็นนกที่อยู่ในสถานภาพกลุ่มที่เป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพชนิดพันธุ์ที่ถูกคุกคามของประเทศไทย สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (2023) 3. เป็นนกที่อยู่ในสถานะเป็นกังวลน้อยที่สุด (Least Concern: LC) จากการประเมินสถานภาพความเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ของสิ่งมีชีวิต โดยองค์การระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of Nature: IUCN) หรือ IUCN Red List (2016)

อนุกรมวิธาน

CLASS : Aves

ORDER : Charadriiformes

FAMILY : Charadriidae

GENUS : Vanellus

SPECIES : Red-wattled Lapwing (Vanellus indicus)

วัยเจริญพันธุ์ :

นกชนิดนี้ทำรังออกไข่ตามเนินดิน มีหญ้าปูเล็กน้อย หรือไม่มีเลย วางไข่ ส่วนไข่ซึ่งมีราว 3 – 4 ฟอง ต้นฤดูหนาว ฟักไข่ราว 24 – 28 วัน ลูกฟักออกใหม่ ๆ ก็มีขนและวิ่งได้ ลูกมีสีคล้ายดิน

ข้อมูลอ้างอิง :

รายละเอียดเพิ่มเติม

สถานที่ชม :


แก้ไขข้อมูล ณ วันที่ 06 เมษายน 2560