• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศยกเลิกการจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้าประเภทเครื่องดื่มกาแฟ 10/02/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศจัดหาผู้ประกอบจัดหาผู้ประกอบการร้านกาแฟ ปี 2560 07/02/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่เพื่อจำหน่ายสินค้า ประเภทเครื่องดื่ม, ขนมขบเคี้ยว และผลไม้ 06/02/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศจัดหาผู้ประกอบการเช่าพื้นที่ร้านอาหาร ปี2560 05/02/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศจัดหาผู้ประกอบการให้บริการถ่ายรูปนักท่องเที่ยว ปี 2560 04/02/2017

 • ประกาศสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เรื่องจ้างออกแบบก่อสร้างศูนย์อำนวยการและบริหารจัดการ Green Zoo ระยะที่ 1‏ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สอบราคาจ้าง ปรับปรุงคอกฟื้นฟูลิงลม 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศขายทอดตลาดรถยนต์ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศจ้างนักปราชญ์ชาวบ้าน 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างฝึกและแสดงความสามารถของสัตว์ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศยกเลิกสอบราคาจ้างปรับปรุงสื่อการศึกษาภายในส่วนแสดงช้างไทย 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศการขายทอดตลาดยานพาหนะ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ออสเตรเลีย 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างส่วนแสดงสัตว์ออสเตจรเลีย(ออสเตรเลียโซน) 08/11/2016