• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและพื้นทีบริการเพื่อเชื่มต่อเส้นทางชมสัตว์ 17/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ 15/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างทำกรงฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาวและตาราง ปปช 01 26/05/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณส่วนจัดแสดงเกาะมาดากัสกา 01/04/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างอาคารวิจัยฯ 02/02/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ปี 2560 01/02/2017

 • ราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาและระสปริงค์เกอร์ 08/11/2016

 • ประกาศสอบราคาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพของเสียผสม (Co-Digestion)‏ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปปรุงกรงให้เป็นที่ฟื้นฟูพฤติกรรม‏ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างปรับปปรุงจุดให้บริการเพื่อการศึกษา โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างผลิตน้ำดื่ม‏ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาปรับปรุงป้ายให้ความรู้บริเวณหุบเสือป่า 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาปรับปรุงรั้วศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงฯ 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง 08/11/2016

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สอบราคาซื้อปืนยิงยาสลบติดลำกล้องพร้อมอุปกรณ์ 08/11/2016