• สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลางประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงส่วนแสดงและคอกกักแรดขาว 08/11/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรายละเอียดราคากลาง อาหารสัตว์ปี 2561 12/02/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศราคากลางอาหารสัตว์ ปี2561 12/02/2018

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลางโครงการ ประกวดราคาจ้างจัดทำอาหารสำหรับแผนงานนำนักเรียนเข้าเรียนรู้ในสวนสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี 18/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลางโครงการ ประกวดราคาจ้างเช่ารถบริการนำชมภายในสวนสัตว์ 18/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลางประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจังหวัดชลบุรี 18/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ ปรับปรุงส่วนบริการพื้นฐานภายในสวนสัตว์เพื่อรองรับการให้บริการที่มีมาตรฐานสวนสัตว์สากล สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี 18/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลาง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงลานจอดรถและพื้นทีบริการเพื่อเชื่มต่อเส้นทางชมสัตว์ 17/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี ประกาศราคากลางจ้างปรับปรุงศูนย์สงเคราะห์สัตว์ฯ 15/08/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างทำกรงฟื้นฟูพฤติกรรมนกกระสาคอขาวและตาราง ปปช 01 26/05/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงบริเวณส่วนจัดแสดงเกาะมาดากัสกา 01/04/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศสอบราคาจ้างอาคารวิจัยฯ 02/02/2017

 • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศประกวดราคาซื้ออาหารสัตว์ปี 2560 01/02/2017

 • ราคากลางค่าก่อสร้างปรับปรุงระบบน้ำประปาและระสปริงค์เกอร์ 08/11/2016

 • ประกาศสอบราคาก่อสร้างและติดตั้งระบบก๊าซชีวภาพของเสียผสม (Co-Digestion)‏ 08/11/2016