• สรุปรายงานการเข้าร่วมประชุมวิชาการประจำปี ของสมาคมสวนสัตว์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ประจำปี 2559 (SEAZA Conference 2016)

 • การเลี้ยงและพัฒนาการของลูกเสือโคร่งไซบีเรีย

 • การศึกษาพฤติกรรม-เพาะขยายพันธุ์นกตะกรุมและนกตะกรามในกรงเลี้ยง

 • การศึกษาถิ่นอาศัยที่เหมาะสมและการกระจายของนกแต้วแล้วในป่าสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 • การศึกษาพันธุศาสตร์เซลล์ของสัตว์ป่ากินเนื้อในประเทศไทย

 • โครงการศึกษาเพาะเลี้ยงและปล่อยนกเงือกบางชนิดคืนสู่ธรรมชาติ

 • กรณีศึกษา เรื่องทึ่ 7 Prpgesterson pattern siamensis

 • กรณีศึกษา เรื่องทึ่ 8 Homeone BNS_ENG

 • กรณีศึกษา เรื่องทึ่ 9 Homeone BNS_ENG

 • กรณีศึกษา เรื่องทึ่ 10 Contisel หมีควาย

 • รายงาน กรณีศึกษารวมเร่ม 54 เนื่อหา

 • รายงาน กรณีศึกษารวมเร่ม 54 ปก

 • การวิจัยและพัฒนาสวนผีเสื้อธรรมชาติในสวนสัตว์เปิดเขาเขียว

 • งานวิจัยหิ่งห้อย

 • งานวิจัยนกเงือก