ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

24/05/2019
ประกาศรายชื่อผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา สังกัดโครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์
22/05/2019
ประกาศผลการสอบคัดเลือกลูกจ้างเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ตำแหน่ง 0033 เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 ฝ่ายประชุมและพิธีการ สำนักบริหารกลาง 1 อัตรา
13/05/2019
ประกาศสวนสัตวืนครราชสีมาที่ 19/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562
13/05/2019
ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 18/2562 เรื่อง ประกาศรายชื่อบุคคลผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าทำงาน ตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการศุูนย์ประชุมสัมมนาและบ้านพักรับรอง ฯจำวน 2 อัตรา สังกัด สวนสัตว์นครราชสีมา (ทดแทนอัตราว่าง)ประจำปีงบประมาณ2562