ค้นหาประกาศ

ค้นหาใบสมัครวันที่

หัวข้อประกาศ

25/05/2018
TEST ประกาศ อสส.
-  ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่การเงิน (3-6)สังกัด : สำนักการเงินและทรัพย์สินจำนวน 1 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด
18/05/2018
ประกาศรับสมัครลูกจ้างรายวัน สังกัดสวนสัตว์เชียงใหม่ จำนวน ๑ อัตรา
  ดาวน์โหลด
11/05/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานโครงการคู่ขนานในการศึกษารูปแบบการบริหารจัดการที่เหมาะสมต่อบทบาทและพันธกิจ ขององค์การสวนสัตว์ สังกัดสำนักบริหารทรัพยากรบุคคล
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าสอบ จำนวน 6 ราย

ดังรายชื่อต่อไปนี้

หมายเลขประจำตัวสอบ 1. นายสุรศักดิ์ สาระจิตร์

หมายเลขประจำตัวสอบ 2. นางสาวอภชิณี พ้นภัย

หมายเลขประจำตัวสอบ 3. นางสาวจุฑารัตน์ หุมอาจ

หมายเลขประจำตัวสอบ 4. นางสาวพิทยารัตน์ พื้นงาม

หมายเลขประจำตัวสอบ 5. นางสาวดลพร มีสุขเสมอ

หมายเลขประจำตัวสอบ 6. นางสาวรสริน สุขเกษม

กำหนดสอบคัดเลือก 

วันพฤหัสบดี ที่ 24 พฤษภาคม 2561

รายละเอียดการสอบตามเอกสารแนบฯ

 

');">ดูรายละเอียด
  ดาวน์โหลด
04/05/2018
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ประกาศรับบุคคลภายนอกเข้าเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์
-  ตำแหน่ง : ช่างโยธา (2-4)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : นักภูมิทัศน์ - พืชสวน (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : วิศวกรโยธา (3-6)สังกัด : สวนสัตว์เปิดเขาเขียวจำนวน 1 อัตรา
3ตำแหน่ง   ดาวน์โหลด
02/05/2018
test
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สำนักบริหารทรัพยากรบุคคล)สังกัด : สำนักบริหารทรัพยากรบุคคลจำนวน 22 อัตรา
1ตำแหน่ง ดูรายละเอียด  
23/04/2018
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน ปฏิบัติงานด้านฮอร์โมนสัตว์ป่า สังกัดสำนักอนุรักษ์และวิจัย  (ครั้งที่ 2)
ดูรายละเอียด   ดาวน์โหลด