หัวข้อประกาศ

วันที่ : 13/12/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 41/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างโครงการร้านค้า จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 41/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลในตำแหน่ง ลูกจ้างฌครงการร้านค้า จำนวน 1 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563  อัตราจ้างวันละ 320.-บาท

เอกสาร : ดาวน์โหลด