หัวข้อประกาศ

วันที่ : 12/12/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : เปิดรับสมัครบุคลทั่วไปเข้าเป็นลูกจ้างองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์ขอนแก่น จำนวน ๓ อัตรา
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างชั่วคราวรายวัน (สวนสัตว์ขอนแก่น)
-  สังกัด : สวนสัตว์ขอนแก่น
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : ตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายวันองค์การสวนสัตว์ ปฏิบัติงานภูมิทัศน์ ฝ่ายพัฒนาสวนสัตว์
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด