หัวข้อประกาศ

วันที่ : 19/11/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครคัดเลือกบุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานองค์การสวนสัตว์ สังกัดสวนสัตว์สงขลา จำนวน 1 อัตรา
-  ตำแหน่ง : พนักงานบำรุงสัตว์ (2-4)
-  สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : เพศชาย สัญชาติไทย อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปี ในวันที่สมัคร
มีความรู้ ความสามารถในการจัดการเลี้ยงช้าง และควบคุมบังคับช้างเพื่อจัดแสดงและให้บริการ
***ใบรับรองแพทย์ตรวจสารเสพติด โรงพยาบาลของรัฐเท่านั้น***
รายละเอียด :
เอกสาร : ดาวน์โหลด