หัวข้อประกาศ

วันที่ : 16/10/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 37/2562 เรื่องรับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างโครงการเชิงธุรกิจ จำวน 2 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างโครงการฯ (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 2 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมา ที่ 37/2562  เรื่อง รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างโครงการเชิงธุรกิจ จำนวน 2 อัตรา (ทดแทนอัตราว่าง) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลูกจ้างโครงการร้านค้า จำนวน 1 อัตรา  

ลูกจ้างโครงการโรงกรองน้ำ จำนวน 1 อัตรา

เอกสาร : ดาวน์โหลด