หัวข้อประกาศ

วันที่ : 21/03/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 12/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : มีประสบการณ์หรือสามารถออกแบบ เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปเพื่อมาช่วยปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานออกแบบ เขียนแบบ ประมาณราคางานก่อสร้าง
รายละเอียด :

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 12/2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าปฏิบัติงานตำแหน่ง ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร : ดาวน์โหลด