หัวข้อประกาศ

วันที่ : 16/03/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : รับสมัครงานตำแหน่งลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน ๓ อัตรา สังกัดสวนสัตว์สงขลา ปีงบประมาณ ๒๕๖๒
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์สงขลา)
-  สังกัด : สวนสัตว์สงขลา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ :
รายละเอียด :

หมายเหตุ ตำแหน่งลูกจ้างรายเดือน

ลำดับที่ 1 เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ ปฏิบัติงานประจำส่วนจัดแสดงช้าง 
ลำดับที่ 2 เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์  ปฏิบัติงานส่วนจัดแสดงสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 
ลำดับที่ 3 ช่างโยธา  งานช่างโยธา 

เอกสาร : ดาวน์โหลด