หัวข้อประกาศ

วันที่ : 18/03/2019
อ้างอิงประกาศ :
หัวข้อ : ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 11/2562 เรื่อง ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562
-  ตำแหน่ง : ลูกจ้างรายเดือน (สวนสัตว์นครราชสีมา)
-  สังกัด : สวนสัตว์นครราชสีมา
-  จำนวน 1 อัตรา
ประสบการณ์ : หรือมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานด้านโภชนศาสตร์
รายละเอียด :

ประกาศสวนสัตว์นครราชสีมาที่ 11/2562  เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือนองค์การสวนสัตว์ จำนวน 1 อัตรา  สังกัดสวนสัตว์นครราชสีมา ประจำปีงบประมาณ 2562

เอกสาร : ดาวน์โหลด