สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

โครงการในพระราชดำริ
อ่านทั้งหมด      วันนี้ (18 ธค. 62) ณ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จังหวัดชลบุรี นายสุริยา แสงพงค์ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประธานในการแถลงข่าว พร้อมด้วย นายอภิเดช สิงหเสนี รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ นางสาวชัชชลัยย์ ยุ้นพันธ์ ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาธุรกิจ และ นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้ร่วมกันแถลงข่าว การจัดงาน วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ว่า ในทุกวันที่ 26 ธันวาคม ของทุกปี ถือเป็นวันคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งในปีนี้ องค์การสวนสัตว์ โดยสวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง คือ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา สวนสัตว์อุบลราชธานี และ สวนสัตว์ขอนแก่น ได้ร่วมกันจัดงานตั้งแต่ วันที่ 22 ธันวาคม 2562 เป็นต้นไป

      นายสุริยา กล่าวว่า การจัดงานวันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ ประจำปี 2562 ในครั้งนี้ หวังให้ประชาชน ได้ตระหนักถึงความสำคัญของทรัพยากรสัตว์ป่า และร่วมรณรงค์สร้างจิตสำนึกให้กับประชาชนเห็นถึงความสำคัญของสัตว์ป่าที่อยู่รอบตัว โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่มีผลกระทบกับชุมชน และร่วมกันหยุดกิน หยุดล่า หยุดค้า หยุดทารุณกรรม และหยุดทำลายถิ่นอาศัยของสัตว์ป่าทุกชนิด โดยขอให้ประชาชนทุกคนหันมาร่วมกันอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง อันจะส่งผลต่อความอุดมสมบูรณ์ ความสมดุลกับธรรมชาติในระบบนิเวศสืบต่อไป สำหรับแนวทางในการจัดกิจกรรมดังกล่าว องค์การสวนสัตว์ ได้มอบนโยบายให้สวนสัตว์ในสังกัดทั้ง 6 แห่ง ร่วมกันจัดกิจกรรมวันสำคัญทางด้านธรรมชาติและสัตว์ป่า และร่วมกันรณรงค์ ลด ละ เลิก ใช้พลาสติก โฟม ในสวนสัตว์ "Zoo Say No” โดยแต่ละสวนสัตว์ได้จัดเตรียมกิจกรรมตามกำหนดดังนี้

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว : กำหนดจัดงานระหว่างวันที่ 26-29 ธันวาคม 2562พบกับกิจกรรมวันสำคัญด้านธรรมชาติ สัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อม นิทรรศการส่งเสริมการเรียนรู้ และกิจกรรมส่งเสริมความตระหนักและการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า กิจกรรมส่งเสริมการมี ส่วนร่วม ลด ละ เลิกใช้พลาสติกและกล่องโฟมในสวนสัตว์ และ กิจกรรมโครงการอุปถัมภ์สัตว์ป่า (Animals Adoption Program) ฯลฯ
  • สวนสัตว์เชียงใหม่ : กำหนดจัดงานวันที่ 26 ธันวาคม 2562 พบกับกิจกรรมสร้างความตระหนักด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า โดยการเขียนวิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่า กิจกรรมนันทนาการ เล่นเกมตอบคำถาม สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับสัตว์ป่า ฯลฯ
  • สวนสัตว์นครราชสีมา : กำหนดจัดงานวันที่ 22 ธันวาคม และ 26 ธันวาคม 2562 ถึง 12 มกราคม 2563พบกับกิจกรรมสัตว์แปลกและร่วมรณรงค์ อนุรักษ์สัตว์ป่า และกิจกรรมชวนปั่นเพื่อสัตว์ป่า ปั่นไป เที่ยวไป งดรับ งดให้ งดใช้ ถุงพลาสติกและกล่องโฟม ฯลฯ
  • สวนสัตว์สงขลา : กำหนดจัดงานวันที่ 23 ธันวาคม 2562พบกับ กิจกรรมสร้างองค์ความรู้ด้านสัตว์ป่านำซากสัตว์ นิทรรศการ งานวิจัย ไปเผยแพร่ และ จัดแสดง ณ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา โดยร่วมกับสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 6 (สงขลา) ส่วนอนุรักษ์สัตว์ป่า ฯลฯ
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี : กำหนดจัดกิจกรรมวันที่ 26 ธันวาคม 2562 พบกับ ฐานกิจกรรมต้นไม้แห่งการอนุรักษ์สัตว์ป่า ฐานกิจกรรมการเรียนรู้สัตว์ป่าสงวนของไทย กิจกรรมเล่มเกมตอบคำถามชิงรางวัล และนิทรรศการสัตว์ป่าสงวน ฯลฯ
  • สวนสัตว์ขอนแก่น : กำหนดจัดงานวันที่ 26 ธันวาคม 2562พบกับ กิจกรรมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นอาศัย อาทิ กิจกรรม Walk Rally สัตว์ป่า เกมสัตว์ป่าสงวน 19 ชนิด ฯลฯ

      องค์การสวนสัตว์ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนตระหนักถึงความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติสัตว์ป่า และสิ่งแวดล้อม ด้วยการลด ละ เลิก ใช้พลาสติก และโฟม และขอเชิญชวนทุกท่านมาเที่ยวชม สวนสัตว์ทั้ง 6 แห่ง โดยจะได้รับองค์ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสัตว์ป่าอีกมากมาย นายสุริยา กล่าว

เพิ่มเพื่อน


t20191218144120_8810.jpg
t20191218144429_8811.jpg
t20191218144207_8812.jpg
t20191218144251_8813.jpg
t20191218144302_8814.jpg
t20191218144329_8815.jpg
สวนสัตว์เขาเขียว ที่อยู่: 235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร: 0-3831-8444 แฟกซ์: 0-3831-8400 E-mail: admin@kkopenzoo.com 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์