สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

โครงการในพระราชดำริ
อ่านทั้งหมด     วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมโครงการและส่งเสริมบุคลากรทั้งสองฝ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

     ทั้งนี้ ความร่วมมือบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยสาระสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบุคลากรทั้งสองฝ่ายในการดำเนินงานด้านการศึกษาร่วมกัน อีกทั้ง ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทั้งหมดจะนำมาซึ่งการพัฒนาและจัดการร่วมกันเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและสอดคล้องกับภารกิจหลักของทั้งสองฝ่ายที่ได้ตกลงดำเนินงานร่วมกัน

     นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานนี้ ถือเป็นแนวทางที่ดีที่จะทำให้ทั้ง สองหน่วยงานสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาร่วมกัน ภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยการดำเนินงานร่วมกันมีมากกว่า 18 ปี ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร พัฒนาผู้เรียน และต่อยอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444

เพิ่มเพื่อน


t20190228191108_6779.jpg
t20190228191115_6780.jpg
t20190228191124_6781.jpg
t20190228191137_6782.jpg
t20190228191144_6783.jpg
t20190228191155_6784.jpg
t20190228191207_6785.jpg
t20190228191214_6786.jpg
สวนสัตว์เขาเขียว ที่อยู่: 235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร: 0-3831-8444 แฟกซ์: 0-3831-8400 E-mail: admin@kkopenzoo.com 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์