สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

โครงการในพระราชดำริ
อ่านทั้งหมด     นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผอ.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นประธานในการเปิดการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2562 ให้กับพนักงานและลูกจ้าง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว โดยมีเจ้าหน้าที่งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ ด้านทฤษฎีและปฎิบัติ พร้อม นำเจ้าหน้าที่ดับเพลิง รถดับเพลิง เครื่องมืออุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึกอบรม มาให้ความรู้แก่พนักงานและลูกจ้างในครั้งนี้ หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเทศบาลนครเจ้าพระยาสุรศักดิ์ ได้สาธิตกรณีเกิดไฟลุกไหม้บริเวณถังแก๊ส พร้อมให้ความรู้เรื่องการปิดวาล์วถังแก๊ส โดยสาธิตการเข้าไปปิดวาล์วขณะ เพลิงกำลังลุกไหม้ และให้เข้าไปปฏิบัติจริง โดยเข้าไปปิดวาล์วจนทำให้ไฟดับ ต่อจากนั้นเจ้าหน้าที่พร้อมจำลองเหตุการณ์เกิดไฟไหม้ในอาคาร มีการอพยพพนักงานไปรวมพลที่จุดรวมพล ซึ่งมีรถดับเพลิงเข้าฉีดน้ำสกัดเพลิง ในการอบรมมีพนักงาน และ ลูกจ้าง สวนสัตว์เปิดเขาเขียว กว่า 300 คน เข้าร่วมการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟในครั้งนี้

 ​     ซึ่งทางคณะผู้บริหารสวนสัตว์เปิดเขาเขียวได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการป้องกันและระงับอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นภัยธรรมชาติหรือภัยจากการกระทำของมนุษย์ที่จะเป็นเหตุ ให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินบ่อยครั้ง เพื่อเป็นการปลูกฝังให้พนักงานและลูกจ้างสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ได้มีความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ตลอดการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างปลอดภัย พนักงานและลูกจ้าง ทุกคนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการฝึกอบรมการดับเพลิงเบื้องต้นและการซ้อมอพยพหนีไฟ ในครั้งนี้ นำไปเป็นแนวทางในการป้องกันอัคคีภัยที่อาจจะเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อ ซึ่งจะนำไปใช้ในการแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี

เพิ่มเพื่อน


t20190626152842_7197.jpg
t20190626152847_7198.jpg
t20190626152854_7199.jpg
t20190626152904_7200.jpg
t20190626152910_7201.jpg
t20190626152925_7202.jpg
t20190626152935_7203.jpg
t20190626152946_7204.jpg
สวนสัตว์เขาเขียว ที่อยู่: 235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร: 0-3831-8444 แฟกซ์: 0-3831-8400 E-mail: admin@kkopenzoo.com 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์