สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เปิดเขาเขียว

ข่าวสารและกิจกรรม
อ่านทั้งหมด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
อ่านทั้งหมด

ข่าวในองค์กร
อ่านทั้งหมด

บริการ
อ่านทั้งหมด

สถานที่แนะนำ
อ่านทั้งหมด

โครงการในพระราชดำริ
อ่านทั้งหมด     วันนี้ (19 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น.) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วย นายธานี เกียรติพิพัฒนกุล รองนายกเทศมนตรีเทศบาลนครแหลมฉบัง นางจิรธนา สมบัติบริบูรณ์ ผู้จัดการส่วนงานเครื่องจักรกล โรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา ดร.อดิสรณ์ มนต์วิเศษ รองผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ม.บูรพา และ นางสาวอัมพร บำรุงผล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียน วัดบ้านนา (ฟินวิทยาคม) อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 1,050 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอนปลาย (อนุบาล-ป.6)​ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง ๑2 ฐานกิจกรรม อาทิ Zoo..Zaa พาเพลิน,กระบอกหมุนหรรษา, ครัวสัตว์ป่า, โลกใบเล็ก, Where am I, Why Zoo, โลกของทะเล ฯลฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ได้แก่ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ

 ​     นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิด เขาเขียว เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือ สวนสัตว์สู่สถานศึกษา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัวทั้งเรื่องของสัตว์ป่า สิ่งแวดล้อม สิ่งมีชีวิตในท้องทะเล ระบบนิเวศต่าง ๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป

เพิ่มเพื่อน


t20190619133715_7166.jpg
t20190619133636_7167.jpg
t20190619133648_7168.jpg
t20190619133730_7169.jpg
t20190619133805_7170.jpg
สวนสัตว์เขาเขียว ที่อยู่: 235 ม.7 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110 โทร: 0-3831-8444 แฟกซ์: 0-3831-8400 E-mail: admin@kkopenzoo.com 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของเว็บไซต์