อัตราค่าบริการสวนสัตว์

ราคาบัตรเข้าสวนสัตว์

ประเภท ราคา
ผู้ใหญ่ ๑๕๐ บาท
เด็ก (สูงไม่เกิน ๑๓๕ ซม) ๓๐ บาท
ผู้ใหญ่ ชาวต่างชาติ ๒๕๐ บาท
เด็ก ชาวต่างชาติ ๑๐๐ บาท
ข้าราชการ, นักเรียน,
นักศึกษา(แสดงบัตร)
๗๐ บาท
ผู้สูงอายุ ๖๐ปีขึ้นไป คนพิการ
ผู้มีบัตรอนุณาตพิเศษ
ฟรี

ค่าธรรมเนียมนำพาหนะเข้าสวนสัตว์

ประเภท ราคา
รถจักรยานยนต์ ๔๐ บาท
รถยนต์ ๘๐ บาท
รถบัส ๑๐๐ บาท

สอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร: ๐๓๘-๓๑๘๔๔๔

แฟนเพจ: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน