"ในหลวง-พระราชินี"พระราชทานพวงมาลาวางหน้าหีบศพ"สุริยา แสงพงค์"ผอ.องค์การสวนสัตว์ฯ สร้างความปลื้มปีติแก่ครอบครัวอย่างหาที่สุดมิได้

เมื่อวันที่ 7 ตุลาคม 2563 เวลา 18.50 น. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ นายภัครธรณ์ เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ ไปวางที่หน้าหีบศพ นายสุริยา แสงพงค์ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมป์ ผู้ล่วงลับ ณ ศาลาหนึ่ง วัดบ้านห้วยกรุ ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ซึ่งเป็นสถานที่ตั้งสวดพระอภิธรรมศพ สร้างความปลื้มปีติแก่ครอบครัวแสงพงค์อย่างหาที่สุดมิได้

โดยหลังจากที่ครอบครัวของนายสุริยา ทราบว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี และพระบรมวงศานุวงศ์ รวม 12 พระองค์ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี เป็นผู้แทนพระองค์ อัญเชิญพวงมาลาพระราชทานมาวางหน้าหีบศพของนายสุริยา ในช่วงเวลาประมาณ 18.00 น.วันนี้ ก็สร้างความปลื้มปีติให้กับครอบครัวและตระกูลแสงพงค์อย่างหาที่สุดมิได้