องค์การสวนสัตว์ ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เปิดเขาเขียว หลังปิดให้บริการชั่วคราว มอบนโยบายทำความสะอาด-ซ่อมแซมส่วนแสดงสัตว์ถือโอกาสพัฒนาพื้นที่ปรับปรุงการให้การบริการ

       นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เผยว่านาย สุริยา แสงพงค์ รอง ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์รักษาการผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ได้เดินทางมาตรวจเยี่ยม ติดตาม การปฏิบัติงานการพัฒนาปรับปรุงพื้นที่ ภายใน สวนสัตว์เปิดเขาเขียว ตามมาตรการ ป้องกัน และเฝ้าระวังการระบาดของโคโรนาไวรัส covid19 งดให้บริการเข้าชมสวนสัตว์ชั่วคราว โดยเล็งเห็นว่านับเป็นโอกาสที่ดีที่ทางสวนสัตว์ จะได้พัฒนา ปรับปรุง ซ่อมแซม บำรุงดูแลรักษา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของส่วนแสดงสัตว์ต่างๆ การให้บริการ เส้นทางในการเที่ยวชมสวนสัตว์ ตลอดจนสภาพแวดล้อมความเป็นอยู่ของสัตว์ ซึ่งในครั้งนี้ถือเป็นโอกาสที่ดีได้ให้พนักงานและลูกจ้างร่วมใจทำบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ ทำความสะอาดและพัฒนาพื้นที่ที่ไม่สามารถทำได้ในช่วงปกติ เพื่อรองรับการกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งจะได้มีความพร้อมสมบูรณ์ในการให้บริการนักท่องเที่ยว รวมทั้งจะจัดให้มีกิจกรรมใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นพร้อมฝากความห่วงใยสุขภาพจากท่าน ชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ มายังพนักงานและลูกจ้าง ทุกคนอีกด้วย