สวนสัตว์เปิดเขาเขียวเปิด จับมือ มหาวิทยาลัยบูรพา ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ด้านความร่วมมือทางวิชาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

     วันนี้ (พฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว องค์การสวนสัตว์ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร่วมกับ มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี โดยมี ดร.รวิวรรณ วัฒนดิลก ผู้อำนวยการสถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล ณ สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือทางวิชาการด้านการศึกษาของทั้งสองหน่วยงาน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการดำเนินงานจัดทำกิจกรรมโครงการและส่งเสริมบุคลากรทั้งสองฝ่ายในการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมร่วมกัน

     ทั้งนี้ ความร่วมมือบันทึกข้อตกลงดังกล่าว ถือเป็นการส่งเสริมการดำเนินงานตามภารกิจของทั้งสองฝ่ายให้เกิดประสิทธิภาพและประโยชน์สูงสุด โดยสาระสำคัญในการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือได้แก่ การแลกเปลี่ยนข้อมูล การร่วมทำกิจกรรมและโครงการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมบุคลากรทั้งสองฝ่ายในการดำเนินงานด้านการศึกษาร่วมกัน อีกทั้ง ร่วมกันเผยแพร่ข้อมูล ความรู้ในด้านต่าง ๆ ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ซึ่งทั้งหมดจะนำมาซึ่งการพัฒนาและจัดการร่วมกันเป็นการเปิดโลกแห่งการเรียนรู้อย่างไม่มีที่สิ้นสุดและสอดคล้องกับภารกิจหลักของทั้งสองฝ่ายที่ได้ตกลงดำเนินงานร่วมกัน

     นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า การทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการร่วมกันของทั้งสองหน่วยงานนี้ ถือเป็นแนวทางที่ดีที่จะทำให้ทั้ง สองหน่วยงานสามารถดำเนินงานด้านการศึกษาร่วมกัน ภายใต้ภารกิจหลักของหน่วยงาน โดยการดำเนินงานร่วมกันมีมากกว่า 18 ปี ที่สามารถจัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ขององค์กร พัฒนาผู้เรียน และต่อยอดไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุด

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน