เที่ยวสวนสัตว์ฟรี!!! เมื่อยื่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ + บัตรประชาชน ถึง กรกฎาคม 62

โครงการบัตรสวัสดิการแห่งรั ฐเข้าสวนสัตว์ฟรี ตั้งแต่มกราคม-กรกฎาคม62 เพียงผู้ถือบัตรฯ แสดงบัตรฯ พร้อมบัตรประชาชน ให้เจ้าหน้าที่หน้าสวนสัตว์ สามารถเข้าฟรี 1บัตร/1คน (ไม่ได้หักเงินในบัตร) สวนสัตว์ในสังกัดทั้งหมด 6 แห่ง

  • สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 
  • สวนสัตว์เชียงใหม่ 
  • สวนสัตว์นครราชสีมา 
  • สวนสัตว์สงขลา 
  • สวนสัตว์อุบลราชธานี 
  • สวนสัตว์ขอนแก่น