กิจกรรมสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน เปิดโลกแห่งการเรียนรู้ ณ โรงเรียนบ้านแบนชะโด กรุงเทพมหานคร

     วันนี้ (28 มิ.ย.) นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว พร้อมด้วยนางสาวมาลิณี ดีพิมาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแบนชะโด เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร และผู้บริหารสถานศึกษา เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ร่วมเปิดกิจกรรมสวนสัตว์สัญจรสู่ชุมชน (Zoo Outreach Program) ณ โรงเรียนบ้านแบนชะโด กรุงเทพมหานคร โดยมีนักเรียนร่วมกิจกรรมกว่า 500 คน ตั้งแต่ระดับปฐมวัยจนถึงระดับประถมศึกษาตอนต้น (อนุบาล-ป.6) ภายในงานมีกิจกรรมให้นักเรียนเข้าเรียนรู้ถึง 10 ฐานกิจกรรม อาทิเช่น Zoo..Zaa พาเพลิน,กระบอกหมุนหรรษา, สัตว์ป่าน่ารู้ อาทิ กิ้งก่าเครา งูหลามบอล เม่นแคระ งูคอร์น เป็นต้น , Lucky Balls , ห้องครัวสัตว์ป่าฯลฯ 

     ทั้งนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมให้ความรู้แก่เด็ก ๆ ได้แก่ สวนสัตว์ดุสิต (เขาดินวนา) และโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ) พร้อมทั้งวิทยากรในฐานกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้ความรู้เด็ก ๆ

     นายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการสวนสัตว์เปิดเขาเขียว กล่าวว่า สำหรับกิจกรรมสวนสัตว์สัญจร หรือ Zoo Outreach เป็นความร่วมมือระหว่างโรงกลั่นน้ำมันเอสโซ่ ศรีราชา และสวนสัตว์เปิดเขาเขียว เป็นโปรแกรมการจัดการศึกษาจากแหล่งเรียนรู้ คือสวนสัตว์สู่สถานศึกษา โดยอาศัยความรู้และประสบการณ์ของงานสวนสัตว์ฯ ถ่ายทอดผ่านกระบวนการเรียนรู้จากตัวอย่างจริง โดยเฉพาะสัตว์มีชีวิต และสื่อการสอนต่างๆ ทั้งหมด คือความรู้ที่นำมามอบให้แก่นักเรียน และนักเรียนเองสามารถที่จะนำกิจกรรมเหล่านี้มาปรับใช้อีกด้วย ไม่ว่าจะเป็น วิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย และเทคโนโลยี ศิลปะ ภาษาต่างประเทศ ศาสนาและวัฒนธรรม และอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญสำหรับสวนสัตว์ฯ คือเราเล็งเห็นความสำคัญของสิ่งแวดล้อมใกล้ๆ ตัว ทั้งเรื่องของสัตว์ป่า ระบบนิเวศต่าง ๆ เพราะถือว่า โรงเรียน และชุมชนใกล้เคียง มีบทบาทสำคัญในการร่วมกันที่จะดูแลสิ่งเหล่านี้ต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน