องค์กรการสวนสัตว์(อสส.) ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา(อสป.) จัดกิจกรรม CSR ปลูกปะการังปล่อยเต่าทะเลและปล่อยปลา

     วันนี้ 27 พ.ค.61 รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ พร้อมด้วย พลเรือเอก เริงฤทธิ์ บุญส่งประเสริฐ กรรมการองค์กรสะพานปลา พลเรือตรี อดินันท์ สุนทรารักษ์ รองผู้อำนวยการการท่องเที่ยว กองทัพเรือ นาย เบญจพล นาคประสิทธิ์ ผู้อำนวยการสวนสัตว์ ผู้บริหารอีก 3 องค์กร และมูลนิธิบ้านครูบุญชู เพื่อเด็กพิเศษ ร่วมกันปลูกปะการัง 499 กิ่ง ปล่อยเต่าทะเล จำนวน 3 ตัว และปล่อยปลากะพงขาว จำนวน 999 ตัว ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธ์เต่าทะเลกองทัพเรือ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี

     โครงการ ปลูกปะการังเพื่อสังคมและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เกิดขึ้นโดย องค์การสวนสัตว์ ร่วมกับ ศูนย์อำนวยการกองทัพเรือ และองค์การสะพานปลา(อสป.) จัดกิจกรรมCSR เพื่อส่งเสริมปลูกจิตสำนึกการอนุรักษ์รักษาสมดุลใต้ท้องทะล การอนุรักษ์และฟื้นฟูปะการังมีความสำคัญที่จะทำให้ทรัพยากรแนววปะการังของประเทศสามารถดำรงสภาพความสมบูรณ์อยู่ได้ โดยแนวปะการังมีความสำคัญต่อระบบนิเวศมาก เนื่องจากเป็นแหล่งอนุบาล รวมทั้งเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสิ่งมีชีวิตใต้น้ำ

     นอกจากนี้ ยังเป็นเขตกำบังคลื่นลมช่วยป้องกันอันตรายต่อชายฝั่งเป็นอย่างดีแนวปะการังในหลายพื้นที่สามารถแตกหน่อได้เองตามธรรมชาติ หากไม่มีสิ่งรบกวน การฟื้นฟูและอนุรักษ์จึงมีความสำคัญ อย่างไรก็ตาม จากสถานการณ์โลกร้อนและฝีมืออนุษย์ ส่งผลให้แนวปะการังของไทยถูกทำลายสมดุลทางธรรมชาติ และจำนวนแนวปะการังลดลง จนถึงขั้นวิกฤตความร่วมมือของทั้ง3 หน่วยงานในวันนี้ จึงถือว่าได้ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติทางทะเลสืบต่อไป

สอบถามเพิ่มเติม
โทร 038-318-444
FanPage: สวนสัตว์เปิดเขาเขียว Khao Kheow Open Zoo

เพิ่มเพื่อน