งานส่งเสริมพฤติกรรมและสวัสดิภาพสัตว์ เสริมกิจกรรมในช่วงเวลา 17.00 - 19.00 เพื่อสัตว์บางชนิดมีพฤติกรรมการออกหากินในช่วงเวลาพลบค่ำ

การกระตุ้นพฤติกรรมสัตว์ป่าโดยวิธีการฉีดพ่นกลิ่นต่าง ๆ ในส่วนแสดงและส่วนเก็บสัตว์ ด้วยกลิ่นผลไม้ น้ำปลา และกลิ่นจากสมุนไพร กิจกรรมนี้ช่วยกระตุ้นการรับกลิ่นให้สัตว์เกิดการตื่นตัว แสดงพฤติกรรมเดินสำรวจหาสิ่งแปลกปลอม สัตว์บางชนิดมีพฤติกรรมสเปรย์กลิ่น ( ฉี่ ) เพื่อบ่งบอกอาณาเขต ทั้งนี้การส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ป่าด้วยการใช้กลิ่นทำกิจกรรมเบื้องต้น เป็นการสร้างกิจกรรมที่ประหยัด คุ้มค่า และส่งผลดีแก่สัตว์ป่าได้เป็นอย่างดี

 • ทันทีที่ " สิงโตขาว " ได้สูดกลิ่นน้ำปลาที่ฉีดพ่น เข้าไปในส่วนแสดงแล้วจึงมีง พฤติกรรมหากลิ่นแปลกปลอมทัน ที
 • ขั้นตอนการฉีดพ่นกลิ่นในส่วนแสดง ต้องพิจารณาถึงความปลอดภัยของผู้ปฏิบัติงานและของสัตว์เป็นสำคัญ อุปกรณ์ที่ใช้ฉีดพ่นกลิ่นเข้าไปในส่วนแสดง ควรใช้กลิ่นที่หลากหลายและใช้กลิ่นที่เหมาะสมกับสัตว์ชนิดนั้น ๆ
 • สำหรับสัตว์บางชนิดสามารถออกแบบวิธีการแต้มกลิ่นที่สร้างความแปลกใหม่เพิ่มขึ้นได้ สัตว์บางชนิดมีความเป็นส่วนตัวสูง เจ้าหน้าที่จึงต้องแฝงตัวด้วยวิธีการต่าง ๆ เพื่อบันทึกพฤติกรรม
 • สุนัขจิ้งจอก ในช่วงที่ทำกิจกรรมนี้ กำลังเลี้ยงลูกอยู่ในโพรงจึงแสดงพฤติกรรมระวังภัยมากกว่าปกติ
 • สำหรับเจ้า " ลิงคาปูชิน " มีการฉีดพ่นกลิ่นผลไม้ไว้หลากหลายจุดในส่วนแสดงเช่นกัน
 • ชะนีมือขาว แสดงพฤติกรรมอยากรู้อยากเห็นรีบออกมาดูขั้นตอนการฉีดพ่นกลิ่นผลไม้
 • ในด้านหลังส่วนแสดงของ " ลิงอุรังอุตัง " ก็มีการแต้มกลิ่นทุเรียนลงบนใบไม้แล้วเก็บซ่อนไว้ให้ทุกตัวเพื่อส้รางกิจกรรมลดความน่าเบื่อเมื่ออยู่หลังส่วนแสดง
 • " สัตว์หลังบ้าน " เราก็ไม่ได้ละเลย ทีมงานสร้างกิจกรรมให้กับเจ้า " อีเห็นหูด่าง " ในจุดงานที่ไม่ได้เปิดให้บุคคลทั่วไปเที่ยวชม เพื่อให้มีสวัสดิภาพที่ดี สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง
 • เจ้าหมีขอ สัตว์หลังบ้านเช่นกัน ทีมงานจึงได้มีกิจกรรมส่งเสริมพฤติกรรมให้เป็นประจำ และสมำเสมอส่งผลให้มีสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดี
 • การฉีดพ่นกลิ่นเข้าไปในส่วนแสดงสัตว์ป่า ชะมดแผงหางปล้อง เป็นสัตว์หากินตอนพลบค่ำ เมื่อได้รับกลิ่นน้ำปลาทำให้มีพฤติกรรมสำรวจหาสิ่งแปลกปลอมในส่วนแสดง กลิ่นเริ่มโชยเข้าไปถึงในโพรงและยั่วยวนให้ ชะมดแผงหางปล้อง อีกตัวหนึ่งเดินออกจากโพรงเพื่อมาสำรวจกลิ่นแปลกกลอมเช่นกัน ชะมดแผงหางปล้อง มีพฤติกรรมระวังภัย ! ร่วมด้วยเมื่อได้สูดกลิ่นแปลกปลอม
 • " ไฮยีน่าลายจุด " ในภาพไม่ได้หมายความว่ามันชอบกินมะพร้าวแต่มันกำลังหลงไหลกลิ่นน้ำปลาที่ถูกแต้มลงบนลูกมะพร้าว แสดงพฤติกรรมคุ้นเคยกับเจ้าหน้าที่เลี้ยงประจำเมื่อเรียกชื่อ เมื่อมีสุขภาพกาย สุขภาพจิตที่ดี " ไฮยีน่าลายจุด " ก็มีการขยายเผ่าพันธุ์ต่อไป