งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ "เปลี่ยนสิ่งแวดล้อมด้วยวิธีทางธรรมชาติ"

     งานส่งเสริมพฤติกรรมสัตว์ สวนสัตว์เปิดเขาเขียว จ.ชลบุรี จัดให้มีกิจกรรมกระตุ้นประสาทสัมผัสแก่สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็ก ณ อาคารสัตววิทยาภายในสวนสัตว์เปิดเขาเขียวจำนวนกว่า 20 สายพันธุ์ รวมทั้งสิ้น 26 ตัวด้วยหญ้าสด ดิน ทราย และโพรงไม้จากธรรมชาติสร้างอุณหภูมิที่แตกต่างภายในตู้จัดแสดง มีจุดซ่อนตัว สร้างความตื่นตัวให้แก่สัตว์เพิ่มขึ้น หลังจากทำกิจกรรมมีการตอบสนองที่แตกต่างกันตามลักษณะทางชีววิทยาของแต่ละชนิด อาทิ งูหลามบอลเลื้อยรอบถาดหญ้าสดมีพฤติกรรมสำรวจพื้นที่สังเกตได้ชัดเจนว่ามีการใช้ประสาทสัมผัสอันยอดเยี่ยมเพิ่มมากขึ้น สอดคล้องกับชีววิทยาของสัตว์เลื้อยคลานส่วนใหญ่มักแสดงพฤติกรรมตอบสนองสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป

  • งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง มีพฤติกรรมตื่นตัวจากการเสริมหญ้าสดในตู้แสดง 
  • งูหลามบอล เลื้อยรอบกระถางใส่ดินพร้อมหญ้าสดแล้วจึงชูคอเพื่อสำรวจอยู่ห่าง ๆ
  • งูหลาม กำลังสำรวจถาดดินกิจกรรมครั้งนี้ใช้วัสดุธรรมชาติในท้องถื่นได้แก่ กะลามะพร้าว และหญ้าสด
  • งูหลามขาว หันมาสนใจสิ่งแปลกปลอมในตู้แสดงทันที
  • งูเขียวบอน รีบเลื้อยขึ้นไปแอบซ่อนบนขอนไม้เปลี่ยนสภาพแวดล้อมให้แก่
  • งูเขียวหางไหม้ท้องเหลือง มีทั้งพื้นหญ้าสด กิ่งไม้ต่างระดับ
  • เม่นแคระ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมขนาดเล็กรีบซ่อนตัวในโพรงไม้เทียมทันทีภายหลังติดตั้งในตู้แสดง

     กิจกรรมนี้แสดงถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติของสัตว์โดยการปรับอุณหภูมิ ปรับสภาพแวดล้อมด้วยวิธีการทางธรรมชาติ อีกทั้งเพิ่มความสวยงามเสมือนธรรมชาติให้แก่ตู้แสดงสัตว์โดยใช้วัสดุท้องถิ่น นับว่าบรรลุวัตถุประสงค์ของกิจกรรมตามแผนงานได้เป็นอย่างดี